Katalog


Proč nakupovat u nás

Vyhledávání


Ušetříte až 70% nákladů

Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním os.údajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.inkousty.cz

platné od 01.01.2014

Provozovatel:

Softprint, s.r.o. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 1.Máje 69/14, PSČ 709 00

IČ: 286 60 099

DIČ:CZ28660099

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 37638

Tel.: 792 433 534

E-mail: inkoustycz@email.cz

Bankovní spojení: 2200146759/2010 Fio banka a.s.
Dále jen jako prodávající


Prodávající a kupující strany sjednávají, že jejich vztahy vzniklé při prodeji zboží z obchodní nabídky firmy Softprint s.r.o. se budou řídit platnými zákony, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném a účinném znění a v případě prodeje zákazníkovi spotřebiteli také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění platném a účinném a dále těmito obchodními podmínkami.


OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky prodávajícího tvoří nedílnou součást každé smlouvy. Kupní smlouva a tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v textové podobě na internetových stránkách prodávajícího www.inkousty.cz, jejich neznalost neomlouvá a obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, jsou mu jasné a srozumitelné a že s nimi souhlasí.

K platnosti jiných obchodních podmínek je vždy třeba písemný souhlas prodávajícího.


OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


V případě, kdy je kupujícím koncový zákazník - spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, kupující bere na vědomí, že uvedení zboží na stránkách internetového obchodu či v katalogu je nabídkou k uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit, dle občanského zákoníku.


Kupní smlouva tak vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem. Objednávky musí obsahovat množství a druh objednávaného zboží, včetně katalogového čísla, které je u zboží uvedeno na internetových stránkách obchodu či v katalogu. Objednávky je možno doručit e-mailem, telefonicky či prostřednictvím internetu na webové stránce www.inkousty.cz.


Řádně učiněná objednávka je poté přijata prodávajícím a kupujícímu je zasláno potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení přijetí objednávky je učiněno prostřednictvím e-mailu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné ze strany kupujícího a považují se za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou na dálku. V případě objednávky učiněné prostřednictvím internetových stránek www.inkousty.cz jsou kupujícímu jednotlivé technické kroky objednávky patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě, případně je kupujícímu poskytnut návod v sekci Poradna a dále položka Jak nakupovat. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případné chyby opravit.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím použití komunikačních prostředků na dálku, si nese (hradí) kupující sám.


Kupní smlouva, která bude uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, bude prodávajícím archivována pouze za účelem uplatňování jeho práv a plnění jeho povinností a kupujícímu k ní nebude poskytnut přístup.


Není-li kupujícím koncový zákazník - spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Tento souhlas je učiněn prostřednictvím e-mailu, popř. jinou formou, např. telefonicky. Umístění zboží prodávajícího na internetových stránkách obchodu www.inkousty.cz a v katalogu je pouze výzvou k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy, stejně tak umístění zboží v katalogu prodávajícího.


EXPEDICE ZBOŽÍ


Kupující je o přijetí objednávky ke zpracování automaticky informován elektronickou poštou (pokud uvede svůj funkční e-mail), přijetí objednávky ke zpracování neznamená ani není potvrzením, že je zboží v daném okamžiku skladem. Aktuální skladová dostupnost je uvedena u každé položky v on-line e-shopu na internetových stránkách prodávajícího www.inkousty.cz.


Většina nabízeného zboží je expedována v pracovních dnech zpravidla do druhého dne nebo do dvou pracovních dnů ode dne následujícího pracovního dne po dni objednání. Tato doba může být prodloužena z důvodů zásahu vyšší moci, či před Vánocemi. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Při objednání více druhů zboží je při případné neúplné dodávce zákazník vždy dotazován, zda chce poslat neúplnou dodávku. Bez jeho souhlasu nebude neúplná dodávka expedována.


Veškeré další objednávky kupujícího jsou expedovány až po uhrazení ceny za předchozí dodávky.


Při objednání většího množství zboží nebo při objednávce jejíž hodnota přesahuje může být požadována platba předem. V takovém případě je kupující předem neprodleně informován.


DOPRAVA ZBOŽÍ


Zboží je zasíláno poštou, přepravní službou nebo vlastní dopravou na adresu, která je kupujícím uvedena jako adresa dodání. V případě nepřevzetí zboží kupujícím jsou mu veškeré náklady na dopravu zpět vyúčtovány.


PLATBA ZA ZBOŽÍ A DOPRAVU


K ceně zboží, která je uváděna včetně daně z přidané hodnoty (DPH), je připočítána cena za dopravu. Jako standartní způsob dopravy je zaslání expresní službou PPL. Cena zboží včetně dopravného je kupujícímu sdělena v závěrečném kroku objednávání zboží. Prodávající si vyhrazuje změnu cen dopravy v závislosti na změnách cen u jednotlivých dopravců. O těchto změnách prodávající své zákazníky informuje. Doba dodání zboží je prodávajícím stanovena orientačně a závisí na podmínkách jednotlivých dopravců.


Cena dopravného a podmínky dopravy:


PPL Soukromá adresa dobírka 99Kč včetně DPH


Zboží je zasláno v pracovní dny expresní službou PPL s dobou dopravy do 24 hodin ode dne odeslání. Je nutné, aby se v případě volby tohoto dodání zboží kupující zdržoval na adrese dodání, udal své platné telefonní číslo a měl označený a funkční zvonek. Pokud není schopen tyto podmínky zajistit, je vhodné, aby využil dopravu České pošty.


Zboží je odesláno do 2 pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího expresní službou PPL s dobou dopravy do 24 hodin ode dne odeslání. Je nutné, aby se v případě volby tohoto dodání zboží kupující zdržoval na adrese dodání, udal své platné telefonní číslo a měl označený a funkční zvonek. Pokud není schopen tyto podmínky zajistit, je vhodné, aby využil dopravu České pošty.


Česká pošta Cenný balík dobírka 94Kč včetně DPH


Zboží je zasláno v pracovní dny Českou poštou na dobírku. Je nutné mít označený a funkční zvonek a označenou schránku.


Česká pošta platba předem bankovním převodem 74Kč včetně DPH


Zboží je odesláno do 2 pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího Českou poštou. Je nutné mít označený a funkční zvonek a označenou schránku.


Dopravné na Slovensko dobírka 250Kč vč.DPH


Zboží je zasláno přepravní službou na dobírku na Slovensko, zákazník platí přepravní službě v EUR.


Ceny dopravy jsou stanoveny pro objednávky zboží, které se vejde do 1 balíku pravidelného tvaru a velikosti do maximálně povolených rozměrů stanovených dopravcem a o hmotnosti nejvýše do 30 kg. Pokud je nutno zásilku rozdělit do více balíků anebo je nepravidelného tvaru či překračuje maximální povolené rozměry zásilky akceptované dopravcem, bude cena dopravy stanovena dohodou obou stran. V případě dodání zboží za částku vyšší než 2.000,-Kč, které lze odeslat jedním balíkem, je doprava v rámci České republiky zdarma.


Platba za zboží je možná v hotovosti, dobírkou nebo předem platební kartou či bankovním převodem.


Faktura - daňový doklad je písemná a automaticky se přikládá k zásilce, zároveň představuje dodací list.


POZOR! V případě platby předem bankovním převodem je nutno vyčkat na sdělení variabilního symbolu a čísla účtu. Dopravné je v tomto případě 74Kč včetně DPH dle zvoleného způsobu dopravy. Zboží je odesláno do 2 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího. Upozornění - u plateb vložených v pokladně na naše číslo účtu a plateb zaslaných peněžními poukázkami je velmi znesnadněna správná identifikace plátce, což způsobuje značné zdržení při odeslání zásilky, používejte proto výhradně bankovní převod.


Ceny zboží, včetně DPH a ceny za dopravu jsou uvedeny na daňovém dokladu a dále jsou kupujícímu sděleny při potvrzení jeho objednávky. V ceně jsou zahrnuty i náklady na balení zboží. Cenu zboží je povinen kupující uhradit v závislosti na zvoleném způsobu platby, pokud není stanoveno jinak je povinen ji uhradit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že objednané zboží je v danou dobu nečekaně dražší, nebude zákazníkovi zasláno bez předchozí domluvy.


V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši. Dále je prodávající oprávněn předat své pohledávky za kupujícím k vymáhání třetí osobě, což kupující bere na vědomí.


Prodávající může poskytovat kupujícím slevy různého druhu, které nelze kombinovat, a vyhrazuje si právo poskytovat kupujícím rovněž tzv. smluvní slevy, tedy individuálně sjednané slevy poskytované na základě dohody s konkrétním kupujícím. Tyto smluvní slevy není možné kombinovat s jinými slevami.


INFORMACE O ZBOŽÍ


Prodávající si vyhrazuje možnost dodání zboží, které plně neodpovídá odstínu barvy uvedeném na internetových stránkách obchodu či v katologu. Důvodem je zkreslující fotografie.


VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Kupující koncový zákazník - spotřebitel, je oprávněn odstoupit od smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů ode dne následujícího po převzetí zboží bez udání důvodu.


Odstoupit od smlouvy lze písemně, a to doručením písemného odstoupení na adresu prodávajícího, případně prostřednictvím e-mailu na adresu inkoustycz@email.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen obdržené zboží vrátit na své náklady.

Vrácení zboží může být provedeno osobním vrácením na adresu prodávajícího nebo doručením zboží na vlastní náklady kupujícího prostřednictvím některého z přepravců, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.


V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží spotřebitel dodrží následující podmínky:

Pokud koncový zákazník - spotřebitel nedodrží výše uvedené podmínky, má prodávající právo vůči koncovému zákazníkovi - spotřebiteli uplatnit náhradu škody za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající má právo jednostranně započíst nároky na náhradu vzniklé škody proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny, tedy může vracenou kupní cenu snížit o částku odpovídající náhradě škody.


V žádném případě nebudou prodávajícím přijímány zásilky takto vráceného zboží na dobírku.


Vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího převzal, bude následně provedeno do 14 dnů stejným způsobem, jakým kupující za zboží zaplatil. A to ne dříve než kupující vrácené zboží prodávajícímu předá, nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu. V případě požadavku na vrácení peněz poštovní poukázkou budou od vracené částky odečteny náklady spojené s odesláním.


Dle zákona, § 1837 občanského zákoníku, nemůže koncový zákazník - spotřebitel odstoupit zejména od smluv:

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.


ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE


Záruční doba a reklamace se řídí platnými zákony.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

Lhůta pro uplatnění nároků z vad zboží (tedy vad, kterými zboží trpělo již v době jeho převzetí kupujícím a které se v této lhůtě projevily) činí dle zákona 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již v době převzetí, nebyl-li prokázán opak. Tyto nároky kupující nemá

V případě, že zboží trpělo při převzetí vadou, má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad nebo výměnu její součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a není-li dodání nové věci nebo výměna součásti možné, odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo pouze na odstranění vady. Pokud kupující od smlouvy dle výše uvedeného neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nové věci, výměnu její součásti nebo opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejně tak, pokud prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit a pokud by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže či by spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo na dodání věci, výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy má kupující i v případě že věc nemůže řádně užívat v důsledku odstranitelné, avšak opakovaně se vyskytující vady (nejméně třetí výskyt), nebo v důsledku většího počtu odstranitelných vad (alespoň 3).


Při dodání zboží je kupující povinen si zboží neprodleně prohlédnout a případné množstevní nebo zjevné vady ihned reklamovat. Uplatnění práv z vad dodaného zboží je kupující povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit poštou na adresu sídla prodávajícího Ostrava - Mariánské Hory, 1.Máje 69/14, PSČ 709 00 nebo e-mailově na adresu inkoustycz@email.cz. Při poškození přepravního obalu je nutné sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Při jakémkoliv mechanickém poškození zboží a to i bez zjevného poškození obalu je nutno sepsat reklamaci s dopravcem o poškození zásilky, a to nejpozději do 24 hodin. Sepsání zápisu o reklamaci je pro pracovníka dopravce povinné, je nutno na sepsání zápisu trvat. Pracovník dopravce není v žádném případě oprávněn reklamaci jakýmkoliv způsobem řešit natož ji zamítnout.


O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, jak byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení je požadován. Toto potvrzení poskytne prodávající e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění ihned. Dále poskytne prodávající potvrzení o datu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění reklamace.


Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil za odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.


Záruční doba je prodávajícím stanovena na 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.


Záruka se nevztahuje na:

V případě uplatnění neoprávněné reklamace, např. v případě kdy kupující věděl nebo mohl vědět, že prodávající za vadu neodpovídá, např. z důvodu, že vadu způsobil sám, budou kupujícímu vyúčtovány veškeré náklady související s touto reklamací, včetně případné dopravy a práce servisního technika.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ(GDPR)


Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím se registrovat na těchto stránkách dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek na www.inkousty.cz

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Softprint s.r.o. IČ 28660099 se sídlem 1.Máje 69/14, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Česká Republika (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Softprint s.r.o.
Email: inkoustycz@email.cz
telefon: +420 722 627 880

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce  jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Bc.Marek Hainc,+420 722 627 880

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (www.inkousty.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …šifrování, zálohy, hesla, antivirový program.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na stránkách www.inkousty.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Nabídka zboží platí do vyčerpání zásob. Veškeré nabízení zboží nemusí být v danou chvíli skladem.


Pro lepší komunikaci prosím uvádějte spolu s Vaší aktuální adresou, Váš funkční e-mail, popř. telefonní číslo.

Děkujeme.


Poštovné při objednávce nad 2.000,- Kč ZDARMA