Katalog


Proč nakupovat u nás

Vyhledávání


Ušetříte až 70% nákladů

Reklamace

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

Záruční doba a reklamace se řídí platnými zákony. Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při dodání zboží je kupující povinen si zboží neprodleně prohlédnout a případné množstevní nebo zjevné vady ihned reklamovat. Při poškození přepravního obalu je nutné sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Při jakémkoliv mechanické poškození zboží a to i bez zjevného poškození obalu je nutno sepsat reklamaci s dopravcem o poškození zásilky a to nejpozději do 24 hodin. Bez zápisu o reklamaci s dopravcem nemůže být Vaše reklamace přijata. Sepsání zápisu o reklamaci je pro pracovníka dopravce povinné, takže je nutno na sepsání zápisu trvat. Pracovník dopravce není v žádném případě oprávněn reklamaci jakýmkoliv způsobem řešit natož ji zamítnout. 

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží způsobené činností nebo nečinností kupujícího nebo třetí osoby, poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití.

- vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
o vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí)

- opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku

- v případě náplní  toneru nebo inkoustové náplně by neměla míra spotřeby náplně převýšit 10%, jinak sice prodávající může reklamaci uznat, ale bude vycházet z toho (pokud se neprokáže opak), že kupující spotřební materiál používal i přes to, že vykazoval vadu, ač jej měl reklamovat bez zbytečného odkladu po projevení vady
V případě uplatnění neoprávněné reklamace budou kupujícímu vyúčtovány veškeré náklady související s touto reklamací, včetně případné dopravy a práce servisního technika. 

INFORMACE O ZBOŽÍ

Jednotlivé popisy a barvy zboží mohou být pouze informativní, většina výrobců si vyhrazuje právo měnit barvy a provedení bez předchozího upozornění.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující koncový zákazník-spotřebitel, je oprávněn odstoupit od smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů ode dne převzetí bez udání důvodu. Vrácení zboží může být provedeno:

osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží by měl spotřebitel dodržet následující podmínky: 

- Tiskárny a kopírky lze vrátit pouze s kompletním příslušenstvím, ve kterých nebyly instalovány žádné náplně.
- Tiskové náplně a tonery dodané společně s tiskárnou musí být v případě vrácení originálně zabaleny.
- Zboží by mělo být pokud možno v originálním obalu
Pokud koncový zákazník-spotřebitel nedodrží výše uvedené podmínky, má prodávající právo vůči koncovému zákazníkovi-spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.V žádném případě nebudou přijímány zásilky na dobírku. Vrácení peněz bez nákladů na dopravu bude následně provedeno výhradně bankovním převodem. V případě požadavku na vrácení peněz poštovní poukázkou budou od vracené částky odečteny náklady spojené s odesláním. Před vrácením zboží je vhodné informovat prodávajícího o požadovaném způsobu vrácení peněz, a tak předejít případnému nedorozumění.

Dle zákona nemůže koncový zákazník-spotřebitel  odstoupit od smluv: 

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
o na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Poštovné při objednávce nad 2.000,- Kč ZDARMA